Bài 2. Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

Bình chọn:
4.7 trên 127 phiếu
Bài 2.1 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Các bước để đo thể tích một hòn đá

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Để lấy 2ml nước cất, nên sử dụng dụng cụ nào dưới đây là thích hợp nhất?

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Để đo thể tích chất lỏng, em dùng dụng cụ nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nếu muốn quan sát các loại gân lá, em nên sử dụng loại kính nào? A. Kính hiển vi B. Kính râm C. Kính lúp D. Kính cận

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Kí hiệu trong hình 2.1 thể hiện điều gì?

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Việc làm nào dưới đây không được thực hiện trong phòng thực hành?

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 7 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Muốn quan sát tế bào lá cây, ta dùng dụng cụ nào?

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 7 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Giải biền dụng cụ đo tương ứng với từng phép đo trong bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 7 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hãy ghi chú thích các bộ phận của kính hiển vi quang học trong hình 2.2.

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 7 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đánh dấu x vào cột Nên làm hoặc Không nên làm với mỗi nội dung trong bảng dưới đây.

Xem lời giải