Giải bài 2.1 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Các bước để đo thể tích một hòn đá

1. Buộc hòn đá vào một sợi dây.

2. Cầm sợi dây, nhúng hòn đá ngập trong nước ở cốc đong, mực nước trong cốc dâng lên.

3. Đặt cốc đong trên mặt phẳng, đổ một lượng nước bằng khoảng thể tích cốc, đọc và ghi lại thể tích nước.

4. Đọc và ghi lại thể tích nước. Lấy thể tích này trừ đi thể tích nước ban đầu ta tính được thể tích hòn đá.

Thứ tự thực hiện đúng các bước là

A. 1 – 2 – 3 – 4

B. 1 – 4 – 3 – 2

C. 3 – 1 – 2 – 4

D. 3 – 4 – 2 – 1 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Các bước để đo thể tích một hòn đá

- Đặt cốc đong trên mặt phẳng, đổ một lượng nước bằng khoảng Bài 2. Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành thể tích cốc, đọc và ghi lại thể tích nước.

- Buộc hòn đá vào một sợi dây.

- Cầm sợi dây, nhúng hòn đá ngập trong nước ở cốc đong, mực nước trong cốc dâng lên.

- Đọc và ghi lại thể tích nước. Lấy thể tích này trừ đi thể tích nước ban đầu ta tính được thể tích hòn đá.

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu