Bài 20. Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

Bình chọn:
4.6 trên 85 phiếu
Bài 20.1 trang 52 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Ý nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò điều hoà khí hậu của thực vật?

Xem lời giải

Bài 20.2 trang 52 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu?

Xem lời giải

Bài 20.3 trang 53 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Thực vật góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhờ khả năng nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 20.4 trang 53 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong các biện pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm và điều hoà khí hậu, biện pháp khả thi, tiết kiệm và mang lại hiệu quả lâu dài nhất là

Xem lời giải

Bài 20.5 trang 53 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Khả năng làm mát không khí của thực vật có được là nhờ quá trình nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 20.6 trang 53 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong cùng một khu vực, so với nơi trống trải thì nơi có rừng có gì khác biệt về khí hậu?

Xem lời giải

Bài 20.7 trang 53 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nhờ quá trình nào mà thực vật khả năng điều hoà lượng khí oxygen và carbon dioxide trong không khí?

Xem lời giải

Bài 20.8 trang 53 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Tại sao nói rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 20.9 trang 54 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của thực vật trong làm giảm ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài 20.10 trang 54 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm khí hậu ở nơi có nhiều thực vật (trong rừng) là

Xem lời giải

Bài 20.11 trang 54 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm khí hậu ở nơi đất trống không có rừng là

Xem lời giải

Bài 20.12 trang 54 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hệ rễ của thực vật, đặc biệt là thực vật rừng có vai trò gì?

Xem lời giải

Bài 20.13 trang 54 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Để bảo vệ rừng con người cần làm gì?

Xem lời giải

Bài 20.14 trang 54 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước? A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh. B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. , C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm. D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.

Xem lời giải

Bài 20.15 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

1. Kể tên một số động vật và nơi ở của chúng. 2. Lấy ví dụ về tên cây, tên con vật sử dụng các bộ phận của cây đó làm thức ăn.

Xem lời giải

Bài 20.16 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Thực vật có vai trò gì đối với động vật và đời sống con người?

Xem lời giải

Bài 20.17 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nêu lợi ích của việc trồng rừng.

Xem lời giải

Bài 20.18 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đa dạng của thực vật là gì? Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?

Xem lời giải

Bài 20.19 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cần phải làm gì để bảo vệ sự đa dạng của thực vật?

Xem lời giải