Giải bài 20.18 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đa dạng của thực vật là gì? Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?

Lời giải chi tiết

Đa dạng thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng. Được thể hiện bằng:

- Số lượng các loài và số lượng các cá thể của loài.

- Sự đa dạng môi trường sống: Trên cạn (cây xoài, cây vải...), dưới nước (cây sen, cây súng...), đới lạnh (cây lá kim,...), đới nóng (cây xương rồng,...)

Nguyên nhân khiến chó đang dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút:

+ Nhiều loài thực vật có giá trị cao bị giảm sút do bị khai thác và môi trường sống của chúng bị tàn phá.

+ Chưa có những chính sách bảo vệ và gây rựng lại rừng bị chặt phá.

+ Do con người khai thác bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu trước mắt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu