Bài 17. Đa dạng nguyên sinh vật

Bình chọn:
4.8 trên 100 phiếu
Bài 17.1 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Phát biểu nào dưới đây về động vật nguyên sinh là đúng?

Xem lời giải

Bài 17.2 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Sinh vật nào dưới đây không phải nguyên sinh vật?

Xem lời giải

Bài 17.3 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nguyên sinh vật nào dưới đây có màu xanh lục?

Xem lời giải

Bài 17.4 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các loài nguyên sinh vật?

Xem lời giải

Bài 17.5 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nguyên sinh vật nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

Xem lời giải

Bài 17.6 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nhóm nào dưới đây gồm những nguyên sinh vật gây hại?

Xem lời giải

Bài 17.7 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Phát biểu nào dưới đây về động vật nguyên sinh là sai?

Xem lời giải

Bài 17.8 trang 46 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trùng roi thường được tìm thấy ở đâu? A. Trong không khí. B. Trong đất khô. C. Trong cơ thể người. D. Trong nước. Trùng roi thường được tìm thấy ở đâu? A. Trong không khí. B. Trong đất khô. C. Trong cơ thể người. D. Trong nước.

Xem lời giải

Bài 17.9 trang 46 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình?

Xem lời giải

Bài 17.10 trang 46 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào?

Xem lời giải

Bài 17.11 trang 46 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết tên nguyên sinh vật và vai trò của nguyên sinh vật tương ứng với mỗi hình ảnh minh hoạ trong bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 17.12 trang 46 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Ghép tên nguyên sinh vật (cột A) với vai trò hoặc tác hại tương ứng (cột B). Cột A Cột B 1. Trùng giày a. gây bệnh sốt rét ở người. 2. Trùng sốt rét b. gây bệnh kiết lị ở người. 3. Trùng tiết lộ c. làm thức ăn cho các loài động vật nhỏ.

Xem lời giải

Bài 17.13 trang 46 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Xây dựng khoá lưỡng phân với ba loài nguyên sinh vật sau: trùng roi, trùng biến hình, trùng giày.

Xem lời giải