Giải bài 17.3 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Nguyên sinh vật nào dưới đây có màu xanh lục?

A. Trùng giày.

B. Trùng sốt rét.

C. Tảo silic.

D. Tảo lục.

Lời giải chi tiết

D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Đa dạng nguyên sinh vật