Giải bài 17.9 trang 46 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình?

A. Cơ thể luôn biến đổi hình dạng.

B. Cơ thể có cấu tạo đơn bào.

C. Có khả năng quang hợp.

D. Di chuyển nhờ lộng bơi.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Đa dạng nguyên sinh vật