Giải bài 17.7 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Phát biểu nào dưới đây về động vật nguyên sinh là sai?

A. Không có khả năng sinh sản.

B. Kích thước hiển vi.

D. Sống trong nước, đất ẩm hoặc trong cơ thể sinh vật.

C. Cấu tạo đơn bào.

Lời giải chi tiết

A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Đa dạng nguyên sinh vật