Giải bài 17.13 trang 46 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Xây dựng khoá lưỡng phân với ba loài nguyên sinh vật sau: trùng roi, trùng biến hình, trùng giày.

Lời giải chi tiết

 

 

 

Tên động vật

Bước 1

 

a. Cơ thể có roi dài.........................

.......trùng roi..........

b. Cơ thể không có roi...................

...xuống bước 2......

Bước 2

a. Cơ thể có hình dạng không xác định

....trùng biến hình...

b. Cơ thể có hình dạng xác định

.........trùng giày......

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Đa dạng nguyên sinh vật