Giải bài 18.1 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây không phải của nấm?

A. Nấm là sinh vật nhân thực.

B. Tế bào nấm có chứa lục lạp.

C. Thành tế bào của nấm cấu tạo bằng chất kitin.

D.Nấm là sinh vật dị dưỡng, lấy thức ăn là các chất hữu cơ.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Đa dạng nấm