Giải bài 18.2 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Nấm không thuộc giới Thực vật vì

A. nấm không có khả năng sống tự dưỡng.

B. nấm là sinh vật nhân thực.

D. nấm rất đa dạng về hình thái và môi trường sống.

C. nấm có thể là đơn bào hoặc đa bào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tế bào của nấm không chứa lục lạp -> Khong có khả năng quang hợp (tự dưỡng)

 


Lời giải chi tiết

A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Đa dạng nấm