Giải bài 18.6 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đặc điểm nào dưới đây của nấm giống với vi khuẩn?

A. Một số đại diện có cơ thể đa bào.

B. Cơ thể cấu tạo từ các tế bào nhân thực.

C. Có lối sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.

D. Thành tế bào cấu tạo bằng chất kitin.

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Đa dạng nấm