Giải bài 18.7 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Nêu những đặc điểm thể hiện sự đa dạng của nấm.

Lời giải chi tiết

Đa dạng nấm được thể hiện thông qua:

- Đa dạng về môi trường sống: Cộng sinh, kí sinh trên cơ thể thực vật, động vật, con người hoặc sống trên đất ẩm, rơm rạ, thân cây gỗ mục,…

- Đa dạng về cấu trúc cơ thể: Nấm đơn bào, nấm đa bào.

- Đa dạng về hình thái: Nấm túi, nấm đảm, nấm tiếp hợp.

- Đa dạng về vai trò, tác hại: Lmaf thức ăn, dược liệu; gây hại cho sản suất, gây bệnh cho con người, động vật và thực vật,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Đa dạng nấm