Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 24.1 trang 68 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Những tiêu chí nào dưới đây biểu thị sự đa dạng sinh học? (1) Đa dạng khí hậu, thời tiết. (2) Số lượng cá thể của mỗi loài. (3) Đa dạng môi trường sống. (4) Số lượng loài. A. (1), (2), (3). B.(1), (2), (4). C.(1), (3), (4). D. (2), (3), (4).

Xem lời giải

Bài 23.1 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Động vật có xương sống khác động vật không xương sống ở đặc điểm chính nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 22.1 trang 56 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm giống nhau giữa động vật và thực vật là

Xem lời giải

Bài 21.1 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cho các cây sau: (1) Cần tây, (2) Sầu riêng, (3) Thông, (4) Dương xỉ, (5) Bí ngô. Những cây thuộc nhóm thực vật Hạt kín là:

Xem lời giải

Bài 20.1 trang 52 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Ý nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò điều hoà khí hậu của thực vật?

Xem lời giải

Bài 19.1 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa? A. Cây dương xỉ. B. Cây bèo tây. C. Cây chuối. D. Cây lúa.

Xem lời giải

Bài 18.1 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây không phải của nấm?

Xem lời giải

Bài 17.1 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Phát biểu nào dưới đây về động vật nguyên sinh là đúng?

Xem lời giải

Bài 16.1 trang 42 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Thành phần nào dưới đây có trong cấu tạo virus?

Xem lời giải

Bài 15.1 trang 40 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Xây dựng khóa lưỡng phân không dựa trên đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 14.1 trang 37 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong hệ thống phân loại 5 giới sinh vật, vi khuẩn thuộc giới nào?

Xem lời giải

Bài 24.2 trang 68 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Khí hậu ở vùng nhiệt đới có đặc điểm nào dưới đây? A. Khí hậu khô hạn. B. Khí hậu nóng ẩm. C. Khí hậu lạnh. D. Khí hậu khô, nóng.

Xem lời giải

Bài 23.2 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nhóm động vật nào dưới đây không thuộc động vật có xương sống?

Xem lời giải

Bài 22.2 trang 56 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Động vật khác thực vật ở những điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 55 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cây nào dưới đây không thuộc nhóm cây có mạch dẫn?

Xem lời giải

Bài 20.2 trang 52 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ sung vào bầu khí quyển lượng khí oxygen mất đi do hô hấp và đốt cháy nhiên liệu?

Xem lời giải

Bài 19.2 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả?

Xem lời giải

Bài 18.2 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nấm không thuộc giới Thực vật vì A. nấm không có khả năng sống tự dưỡng. B. nấm là sinh vật nhân thực. D. nấm rất đa dạng về hình thái và môi trường sống. C. nấm có thể là đơn bào hoặc đa bào.

Xem lời giải

Bài 17.2 trang 45 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Sinh vật nào dưới đây không phải nguyên sinh vật?

Xem lời giải

Bài 16.2 trang 42 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Virus không được coi là một sinh vật hoàn chỉnh vì

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất