Giải bài 23.1 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Động vật có xương sống khác động vật không xương sống ở đặc điểm chính nào dưới đây?

A. Đa dạng về số lượng loài và môi trường sống.

B. Có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau

C. Có bộ xương trong, trong đó có xương sống ở dọc lưng.

D. Đa dạng về số lượng cá thể và đa dạng lối sống.

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu