Giải bài 23.14 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Tại sao lại cấm đánh bắt cá bằng lưới có mắt lưới nhỏ?

Lời giải chi tiết

  Cấm đánh bắt cá bằng lưới có mắt lưới nhỏ vì khi sử dụng lưới có mắt lưới nhỏ để đánh bắt thì cá con đang còn nhỏ cũng sẽ bị đánh bắt cùng với các con cá lớn. Điều này sẽ gây suy giảm số lượng cá con của đàn cá. Vì vậy để đảm bảo sự sống sót của cá con, duy trì sự phát triển của cá thì cần phải sử dụng lưới đánh bắt cá có mắt lưới lớn để khi đánh bắt chỉ thu được các con cá lớn, có giá trị khai thác, còn cá nhỏ thì có thể lọt qua mắt lưới và tiếp tục sinh trưởng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu