Giải bài 23.29 trang 65 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Động vật thuộc lớp Bò sát hô hấp bằng cơ quan nào dưới đây?

A. Mang.

B. Phổi.

C. Ống khí.

D. Da.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu