Giải bài 23.48 trang 67 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Chi trước biến đổi thành cánh da là đặc điểm của loài nào dưới đây?

A. Chim bồ câu.

B. Dơi.

C. Thú mỏ vịt.

D. Đà điểu.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu