Giải bài 23.5 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Động vật thuộc các lớp Cá có những đặc điểm nào dưới đây?

(1) Hô hấp bằng mang.

(2) Di chuyển nhờ vây.

(3) Da khô, phủ vảy sừng.

(4) Sống ở nước.

 

A. (1), (2), (3).

B. (1), (2), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (2), (3), (4).

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu