Giải bài 23.19 trang 64 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đại diện nào dưới đây thuộc nhóm Lưỡng cư không chân?

A. Cóc nhà.

B. Ếch giun.

C. Ếch đồng.

D. Cá cóc bụng

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu