Giải bài 23.6 trang 62 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Loại cá nào dưới đây thuộc lớp Cá sụn?

A. Cá quả.

B. Cá đuối.

C. Cá chép.

D. Cá vền.

Lời giải chi tiết

B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu