Giải bài 23.18 trang 64 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đặc điểm của đa số động vật thuộc lớp Lưỡng cư là

A. có đuôi dài, không có chân.

B. không có chân, không có đuôi.

C. không có đuôi, di chuyển bằng bốn chân.

D. có đuôi, di chuyển bằng bốn chân.

Lời giải chi tiết

C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu