Giải bài 23.20 trang 64 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Đại diện nào dưới đây thuộc nhóm Lưỡng cư có đuôi?

A. Cóc nhà.

B. Ếch giun.

C. Ếch đồng.

D. Cá cóc bụng hoa.

Lời giải chi tiết

D

Loigiaihay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu