Giải bài 23.22 trang 64 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Động vật lưỡng cư không có vai trò nào dưới đây?

A. Có giá trị làm cảnh.

B. Có giá trị thực phẩm.

C. Có giá trị dược phẩm.

D. Tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng

Lời giải chi tiết

A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu