Giải bài 23.13 trang 63 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn lợi cá?

Lời giải chi tiết

Để bảo vệ nguồn lợi cá chúng ta cần phải:

- Ngăn cấm đánh bắt cá còn nhỏ, cá bố mẹ trong mùa sinh sản. Cấm đánh cá bằng mìn, bằng chất độc.

- Chống gây ô nhiễm vực nước.

- Tận dụng các vực nước tự nhiên để nuôi cá.

- Nghiên cứu thuần hoá những loài cá mới có giá trị kinh tế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu