Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

Bình chọn:
4.5 trên 68 phiếu
Bài 11.1 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng phương pháp nào dưới đây? A. Lọc. B. Chiết. C. Cô cạn D. Dùng nam châm

Xem lời giải

Bài 11.2 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Người ta tách cát ra khỏi hỗn hợp cát và nước bằng phương pháp nào? A. Cô cạn B. Lọc C. Dùng nam châm D. Chiết

Xem lời giải

Bài 11.3 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Để tách nước khỏi hỗn hợp nước và dầu ăn cần các dụng cụ: A. phễu lọc, giấy lọc, bình tam giác, đũa thuỷ tinh. B. phễu lọc, phễu chiết, bình tam giác, đũa thuỷ tinh. C. bát sứ, đèn cồn, kiềng đun D. phễu chiết, bình tam giác, phễu thuỷ tinh.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 11.4 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Người ta tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng các cách lọc, cô cạn, chiết dựa trên A. sự khác nhau về tính chất hoá học của các chất. B. sự giống nhau về tính chất vật lí của các chất. C. sự khác nhau về tính chất vật lí của các chất. D. sự giống nhau về tính chất hoá học của các chất.

Xem lời giải

Bài 11.5 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Phương pháp lọc dùng để A. tách chất rắn không tan trong chất lỏng ra khỏi hỗn hợp của chúng. B. tách chất rắn tan khỏi chất lỏng. C. tách chất lỏng khỏi hỗn hợp các chất lỏng không đồng nhất. D. tách các chất không hoà tan trong nhau khỏi hỗn hợp.

Xem lời giải

Bài 11.6 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Một hỗn hợp gồm nước có lẫn lưu huỳnh (sulfur) (hình 11.1). Trình bày cách tách lưu huỳnh ra khỏi hỗn hợp trên. Dựa trên tính chất nào của lưu huỳnh để tách nó ra khỏi nước?

Xem lời giải

Bài 11.7 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm các chất: muối ăn và cát.

Xem lời giải

Bài 11.8 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Một hỗn hợp gồm nước có lẫn dầu hỏa (hình 11.2). Trình bày cách tách nước ra khỏi hỗn hợp trên. Dựa trên tính chất nào của dầu hoả để tách nó ra khỏi nước?

Xem lời giải

Bài 11.9 trang 31, 32 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Calcium hydroxide (rắn) là chất ít tan. Hoà tan chất này vào nước thu được hỗn hợp như hình 11.3b. a) Hỗn hợp (A) là dung dịch hay huyền phù. b) Trình bày cách làm để thu được dung dịch calcium hydroxide (nước vôi trong) từ cốc (B).

Xem lời giải