Giải bài 11.4 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Người ta tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng các cách lọc, cô cạn, chiết dựa trên

A. sự khác nhau về tính chất hoá học của các chất.

B. sự giống nhau về tính chất vật lí của các chất.

C. sự khác nhau về tính chất vật lí của các chất.

D. sự giống nhau về tính chất hoá học của các chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí của các chất, có thể tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng các cách đơn giản như: lọc, cô cạn, chiết.

Lời giải chi tiết

Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí của các chất, có thể tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng các cách đơn giản như: lọc, cô cạn, chiết.

=> Đáp án C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu