Giải bài 11.2 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Người ta tách cát ra khỏi hỗn hợp cát và nước bằng phương pháp nào?

A. Cô cạn

B. Lọc

C. Dùng nam châm

D. Chiết

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng cách cô cạn để tách chất rắn tan, khó bay hơi, bền với nhiệt độ cao ra khỏi dung dịch của nó

- Sử dụng cách lọc để tách chất rắn không tan trong chất lỏng

- Người ta tách các chất lỏng không hòa tan trong nhau và tách lớp bằng cách chiết

Lời giải chi tiết

Cát là chất rắn không tan trong nước, nam châm không hút được cát

=> Dùng phương pháp lọc

=> Đáp án B


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu