Giải bài 11.5 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Phương pháp lọc dùng để

A. tách chất rắn không tan trong chất lỏng ra khỏi hỗn hợp của chúng.

B. tách chất rắn tan khỏi chất lỏng.

C. tách chất lỏng khỏi hỗn hợp các chất lỏng không đồng nhất.

D. tách các chất không hoà tan trong nhau khỏi hỗn hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng cách lọc để tách chất rắn không tan trong chất lỏng ra khỏi hỗn hợp của chúng (dùng phễu lọc và giấy lọc)

Lời giải chi tiết

A: Dùng phương pháp lọc

B: Dùng phương pháp cô cạn

C: Dùng phương pháp chiết

D: Sai vì 2 chất lỏng không hòa tan thì phải dùng chiết

=> Đáp án A


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu