Giải bài 11.7 trang 31 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều


Đề bài

Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm các chất: muối ăn và cát.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muối ăn tan trong nước, cát không tan

=> Lọc sau đó cô cạn

Lời giải chi tiết

- Muối ăn là chất rắn tan trong nước, cát là chất rắn không tan trong nước

=> Ta dùng phương pháp lọc để tách cát, sau đó cô cạn dung dịch để thu muối

Bước 1: Hòa tan hỗn hợp trên vào nước

Bước 2: Đổ hỗn hợp qua giấy lọc ta thu được nước muối riêng còn cát ở trên giấy

Bước 3: Phơi (sấy) giấy lọc để thu được cát khô

Bước 4: Cô cạn hỗn hợp nước muối, nước bốc hơi sẽ thu được muối ăn (rắn)


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu