Giải bài 11.1 trang 30 sách bài tập KHTN 6 – Cánh Diều

Tải về

Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng phương pháp nào dưới đây? A. Lọc. B. Chiết. C. Cô cạn D. Dùng nam châm

Đề bài

Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng phương pháp nào dưới đây?

A. Lọc.

B. Chiết.

C. Cô cạn

D. Dùng nam châm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng cách cô cạn để tách chất rắn tan, khó bay hơi, bền với nhiệt độ cao ra khỏi dung dịch của nó

- Sử dụng cách lọc để tách chất rắn không tan trong chất lỏng ra khỏi hỗn hợp của chúng

- Người ta tách các chất lỏng không hòa tan trong nhau và tách lớp bằng cách chiết

Lời giải chi tiết

Muối ăn là chất rắn hòa tan trong nước

=> Dùng phương pháp cô cạn

=> Đáp án C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Cánh Diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí