Bài 18. Đa dạng nấm

Bình chọn:
4.7 trên 63 phiếu
Bài 18.1 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây không phải của nấm?

Xem lời giải

Bài 18.2 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nấm không thuộc giới Thực vật vì A. nấm không có khả năng sống tự dưỡng. B. nấm là sinh vật nhân thực. D. nấm rất đa dạng về hình thái và môi trường sống. C. nấm có thể là đơn bào hoặc đa bào.

Xem lời giải

Bài 18.4 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nấm đảm là loại nấm có thể quả dạng A. hình túi. B. sợi nấm phân nhánh. C. hình tai mèo. D. hình mũ.

Xem lời giải

Bài 18.5 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nấm tiếp hợp là loại nấm có đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 18.6 trang 47 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây của nấm giống với vi khuẩn?

Xem lời giải

Bài 18.7 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nêu những đặc điểm thể hiện sự đa dạng của nấm.

Xem lời giải

Bài 18.8 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nấm loại sinh sống trên rơm rạ, thân cây gỗ mục, xác động vật,...) có vai trò như thế nào trong tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 18.9 trang 48 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Kể tên một số nấm có ích và một số nấm có hại cho con người và sinh vật.

Xem lời giải