Bài 3. Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

Bình chọn:
4.7 trên 107 phiếu
Bài 3.1 trang 8 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Tìm đơn vị đo thích hợp với các vị trí dấu (?) trong sơ đồ sau đây.

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 9 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Có bao nhiêu milimét trong a) 1 cm? b) 4 cm?: c) 0,5 cm? d) 6,7 cm? e) 1 m?

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 9 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đổi các số đo sau ra mét. a) 300 cm b) 550 cm c) 870 cm. d) 43 cm. e) 100 mm

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 9 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Các trang của cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 được đánh số từ 1 đến 180. Nếu mỗi tờ giấy dày 0,1 mm, mỗi bìa dày 0,2 mm thì mỗi cuốn sách dày bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 9 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

3.5. Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ … cho phù hợp với phát biểu về cách đo chiều dài của một vật bằng thước (chiều dài, gần nhất, độ chia nhỏ nhất, giới hạn đo, vuông góc, ngang hàng, dọc theo) Đầu tiên, cần ước lượng …(1)… của vật để chọn thước đo có …(2)… và …(3)… thích hợp. Tiếp theo, đặt thước đo …(4)… chiều dài cần đo của vật, sao cho một đầu của vật …(5)… với vạch số 0 của thước. Sau đó, đặt mắt nhìn theo hướng …(6)… với cạnh thước ở đầu còn lại của vật. Cuối cùng là đọc và ghi

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 9 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trên hình 3.1, đặt mắt nhìn như vị trí B thì kết quả có thể sai thế nào?

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 10 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Một vật được phóng từ mặt đất lên cao. Số đo độ cao, khoảng cách theo phương ngang (tính từ vị trí phóng) của vật được ghi lại trong bảng sau đây. Khoảng cách theo phương ngang tính từ vị trí phóng (m) Khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ vị trí phóng (m) 0 0 1 4 2 8 3 11 4 13 5 14,2 6 15 7 15,5 8 15 9 13 10 10 11 0 a) Tìm độ cao lớn nhất của vật. b) Tìm khoảng cách theo phương ngang tính từ vị trí phóng đến vị trí vật đạt độ cao lớn nhất. c) Tìm khoảng cách theo phương nga

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 10 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ … cho phù hợp với phát biểu sau về cách đo khối lượng bằng cân đồng hồ.

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 11 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Người ta sử dụng thiết bị như trên hình 3.2 để đo khối lượng của 1 cm3 nước bằng cách chia khối lượng của nước cho thể tích của nó đo bằng cm3

Xem lời giải

Các chương, bài khác