Giải bài 3.8 trang 10 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Hãy chọn cụm từ trong khung điền vào chỗ … cho phù hợp với phát biểu sau về cách đo khối lượng bằng cân đồng hồ.

Vạch số 0

Ước lượng

Vuông góc

 

Kim cân

Khi dùng cân đồng hồ để đo khối lượng một vật, cần …(1)… khối lượng vật

đem cân để chọn cân phù hợp. Điều chỉnh để kim của cân chỉ đúng …(2)…

ở bảng chia độ. Đặt vật đem cân lên đĩa cân, đặt mắt nhìn theo hướng …(3)…

 

với mặt số. Khi đó, khối lượng của vật đem cân là số chỉ của …(4)…

 
  Text Box: Vạch số 0
Ước lượng
Vuông góc
Kim cân

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng lí thuyết về cân chính xác một vật trong SGK

Lời giải chi tiết

(1) ước lượng

(2) vạch số 0

(3) vuông góc

(4) kim cân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu