Giải bài 3.9 trang 11 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Người ta sử dụng thiết bị như trên hình 3.2 để đo khối lượng của 1 cm3 nước bằng cách chia khối lượng của nước cho thể tích của nó đo bằng cm3

Cách phát biểu nào sau đây mô tả các bước thực hiện cách đo nhưng chúng không theo đúng thứ tự.

A. Đổ 50 cm3 nước vào ống đựng.

B. Chia khối lượng của nước cho 50.

C. Lấy ống đong rỗng ra khỏi cân.

D. Đặt ông đong rỗng lên cân.

E. Lấy khối lượng của ống đựng chứa nước trừ đi khối lượng của ống đựng rỗng.

F. Ghi lại khối lượng của ông đựng rỗng.

G. Ghi lại khối lượng của ống đong và nước

H. Đặt ống đong chứa nước lên cân.

Hãy sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện, bắt đầu là D.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng các bước thực hiện đúng về cách cân chính xác trong SGK

Lời giải chi tiết

D – F – C – A – H – G – E – B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu