Bài 13. Từ tế bào đến cơ thể sống

Bình chọn:
4 trên 21 phiếu
Bài 13.1 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Mô là gì?

Xem lời giải

Bài 13.2 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong các cấp độ tổ chức cơ thể dưới đây, cấp độ tổ chức nào là lớn nhất?

Xem lời giải

Bài 13.3 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Trong các sinh vật dưới đây, đâu là sinh vật đơn bào?

Xem lời giải

Bài 13.4 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về sinh vật đa bào?

Xem lời giải

Bài 13.5 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cơ quan là gì?

Xem lời giải

Giải bài 13.6 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Chiếc lá cây là cấp độ tổ chức nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Máu trong hệ mạch của hệ tuần hoàn là cấp độ tổ chức nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 13.8 trang 36 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hình 13.1 minh hoạ cho sinh vật nào dưới đây? A. Trùng roi. B. Trùng biến hình. C. Vi khuẩn lam. D. Trùng giày.

Xem lời giải

Bài 13.9 trang 36 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cho các từ, cụm từ: tuần hoàn, hệ cơ quan, tiêu hoá, cơ, tế bào, rễ, thần kinh, cơ quan, mô thần kinh. Hãy sử dụng các từ, cụm từ trên để hoàn thiện các câu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 13.10 trang 36 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Ghép nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 13.11 trang 36 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Lấy ví dụ cho mỗi cấp độ tổ chức cơ thể của cây bưởi và con mèo.

Xem lời giải

Bài 13.12 trang 36 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Xếp các cấu trúc dưới đây vào các cấp độ tương ứng sau: bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

Xem lời giải