Giải bài 13.12 trang 36 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Xếp các cấu trúc dưới đây vào các cấp độ tương ứng sau: bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

a) tim.              b) lục lạp.           c) nhân tế bào. 

d) khí quản.      e) biểu bì hành.   g) củ hành.       

h) cây hành.     i) con hổ.            j) máu.

Lời giải chi tiết

 

Bào quan

Tế bào

Cơ quan

Hệ cơ quan

Cơ thể

b) lục lạp

c) nhân tế bào

 

e) biểu bì hành.

j) máu

a) tim

d) khí quản

g) củ hành

h) cây hành

i) con hổ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu