Giải bài 13.5 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Cơ quan là gì?

A. Một tập hợp các mô giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định. 

B. Một tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể.

C. Một tập hợp các mô giống nhau thực hiện các chức năng khác nhau. 

D. Một tập hợp các mô khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau.

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cơ quan là tập hợp nhiều mô cùng thực hiện một chức năng nhất định, ở một vị trí nhất định trong cơ thể.

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu