Giải bài 13.10 trang 36 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Ghép nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp.

Cột A

Cột B

1. Cơ thể được tạo nên bởi một tế bào. 

a) Cơ thể đa bào

2. Cơ thể được tạo nên bởi nhiều loại tế bào.

b) Cơ quan 

3. Một nhóm những tế bào giống nhau có cùng chức năng.

c) Mô 

4. Tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể.

d) Cơ thể đơn bào 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sinh vật đơn bào được cấu tạo từ một tế bào, thực hiện các hoạt động sống trong khuôn khổ một tế bào: lấy và tiêu hóa thức ăn, hô hấp, vận động, sinh sản và trả lời các kích thích từ môi trường bên ngoài.

- Sinh vật đa bào có cơ thể cấu tạo từ nhiều loại tế bào với hình dạng, cấu tạo và thực hiện chức năng khác nhau nhờ đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

- Mô gồm các tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng.

- Cơ quan là tập hợp nhiều mô cùng thực hiện một chức năng nhất định, ở một vị trí nhất định trong cơ thể.

Lời giải chi tiết

1-d; 2-a; 3-c; 4-b.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu