Giải bài 13.4 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về sinh vật đa bào?

A. Cơ thể đa bào chỉ bao gồm một tế bào.

B. Cơ thể đa bào là trùng giày, trùng roi xanh. 

C. Thực vật, động vật là các sinh vật đa bào. 

D. Các tế bào trong cơ thể đa bào đều có chức năng giống nhau.

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sinh vật đa bào có cơ thể cấu tạo từ nhiều loại tế bào với hình dạng, cấu tạo và thực hiện chức năng khác nhau nhờ đó đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thể.

Lời giải chi tiết

Đáp án: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu