Giải bài 13.1 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

 Mô là gì?

A. Một nhóm tế bào khác nhau, khác chức năng.

B. Một nhóm tế bào khác nhau có chức năng đặc biệt.

C. Một nhóm tế bào cùng loại, cùng chức năng.

D. Một nhóm tế bào cùng loại có chức năng khác nhau.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mô gồm các tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu