Giải bài 13.6 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Chiếc lá cây là cấp độ tổ chức nào dưới đây? 

A. Cơ quan. 

B. Hệ cơ quan. 

C. Tế bào. 

D. Mộ.

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tế bào thịt lá -cấu tạo-> Mô lá -cấu tạo-> Chiếc lá (cơ quan)

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu