Giải bài 13.9 trang 36 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho các từ, cụm từ: tuần hoàn, hệ cơ quan, tiêu hoá, cơ, tế bào, rễ, thần kinh, cơ quan, mô thần kinh. Hãy sử dụng các từ, cụm từ trên để hoàn thiện các câu dưới đây.

(1).............. gồm các tế bào thần kinh gọi là nơron và các tế bào thần kinh đệm. 

(2) Mô được cấu tạo từ một nhóm các.................. có cùng cấu tạo và chức năng. 

(3) Mô .................... là một ví dụ cho mô thực vật.

(4) Hai ví dụ cho mô ở động vật là mô ........... và mô ..................

(5) .......... là một nhóm các loại mô khác nhau nhưng cùng thực hiện một chức năng.

(6) Tập hợp nhiều cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định được gọi là .

(7) Cơ thể con người có nhiều hệ cơ quan khác nhau. Ví dụ như hệ................., hệ ............. và hệ . ............

Phương pháp giải - Xem chi tiết

(1) Mô thần kinh gồm các tế bào thần kinh gọi là nơron và các tế bào thần kinh đệm. 

(2) Mô được cấu tạo từ một nhóm các tế bào có cùng cấu tạo và chức năng. 

(3) Mô rễ là một ví dụ cho mô thực vật.

(4) Hai ví dụ cho mô ở động vật là mô thần kinh và mô cơ

(5) Cơ quan là một nhóm các loại mô khác nhau nhưng cùng thực hiện một chức năng.

(6) Tập hợp nhiều cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định được gọi là .

(7) Cơ thể con người có nhiều hệ cơ quan khác nhau. Ví dụ như hệ tiêu hóa hệ tuần hoàn và hệ hô hấp

Lời giải chi tiết

(1) mô thần kinh

(2) tế bào

(3) rễ

(4) thần kinh, cơ

(5) cơ quan

(6) hệ cơ quan

(7) hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu