Giải bài 13.3 trang 35 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong các sinh vật dưới đây, đâu là sinh vật đơn bào? 

A. San hô. 

B. Sứa. 

C. Mực. 

D.Trùng biến hình.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sinh vật đa bào: San hô, sứa, mực.

Sinh vật đơn bào: Trùng biến hình.

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu