Bài 15. Khóa lưỡng phân

Bình chọn:
4.7 trên 87 phiếu
Bài 15.1 trang 40 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Xây dựng khóa lưỡng phân không dựa trên đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 15.2 trang 40 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Một khoá lưỡng phân có mấy lựa chọn ở mỗi nhánh?

Xem lời giải

Bài 15.3 trang 40 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Các nhà khoa học sử dụng khoá lưỡng phân để A. phân chia sinh vật thành từng nhóm. B. xây dựng thí nghiệm. C. xác định loài sinh sản vô tính hay hữu tính. D. dự đoán thế hệ sau.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 15.4 trang 40 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Công cụ nào không hữu ích trong việc xác định các đặc điểm của sinh vật khi xây dựng khoá lưỡng phân?

Xem lời giải

Bài 15.5 trang 40 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Cho bảng khoá lưỡng phân sau:

Xem lời giải

Bài 15.6 trang 41 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Xây dựng khoá lưỡng phân phân loại các loài động vật sau: rắn, cá sấu, rùa, nhện, kiến, dơi.

Xem lời giải

Bài 15.7 trang 41 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Xây dựng khoá lưỡng phân phân loại các loài hoa: hoa sen, hoa cúc vàng, hoa hồng, hoa ti gôn.

Xem lời giải

Bài 15.8 trang 41 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Xây dựng khoá lưỡng phân phân loại một số đồ dùng có trong lớp học của em.

Xem lời giải