Giải bài 15.5 trang 40 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho bảng khoá lưỡng phân sau:

Các bước

Đặc điểm

Tên cây

1.a

 

 

1.b

Lá không xẻ thành nhiều thuỳ

(Đi tới bước 2)

Lá xẻ thành nhiều thuỳ hoặc lá xẻ thành nhiều lá con

(Đi tới bước 3)

2.a

 

 

2.b

Lá có mép lá nhẵn

Bèo nhật bản

Lá có mép lá răng cưa

Cây ô rô

3.a

 

 

3.b

Lá xẻ thành nhiều thuỳ, các thuỳ xẻ sâu

Cây sắn

Lá xẻ thành nhiều thuỳ là những lá con, xếp dọc hai bên cuống lá

Cây hoa hồng

 

Theo khoá lưỡng phân trên, cây có lá không xẻ thành nhiều thuỳ và mép lá răng cưa là

A. cây sắn.

C. cây ô rô.

B. cây hoa hồng.

D. bèo nhật bản.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Khóa lưỡng phân