Giải bài 15.6 trang 41 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

Bài 15.6 trang 41 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều    

Xây dựng khoá lưỡng phân phân loại các loài động vật sau: rắn, cá sấu, rùa, nhện, kiến, dơi.

 

 

Tên động vật

Bước 1

 

a.........................................................................

.....................................

b.........................................................................

.....................................

Bước 2

a.........................................................................

.....................................

b.........................................................................

.....................................

Bước 3

a.........................................................................

.....................................

b.........................................................................

.....................................

Bước 4

a.........................................................................

.....................................

b.........................................................................

.....................................

Bước 5

a.........................................................................

.....................................

b.........................................................................

.....................................

 

Lời giải chi tiết

 

 

 

 

Tên động vật

Bước 1

 

a. Có chân...................................................

Đi tới bước 2

b. Không có chân.......................................

..........Rắn.............

Bước 2

a. Có thể bay..............................................

...........Dơi............

b. Không thể bay.......................................

Đi tới bước 3

Bước 3

a. Có mai cứng..........................................

............Rùa..........

b. Không có mai cứng...............................

Đi tới bước 4

Bước 4

a. Có thể bơi..............................................

.........Cá sấu........

b. Không thể bơi.......................................

Đi tới bước 5

Bước 5

a. Có 8 chân..............................................

..........Nhện.........

b. Có 6 chân..............................................

..........Kiến..........

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Khóa lưỡng phân