Bài 27. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Bình chọn:
4.7 trên 79 phiếu
Bài 27.1 trang 72 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? A. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo trên cây. B. Lực của chân người tác dụng lên đĩa cân khi kiểm tra sức khỏe. C. Lực hút giữa hai thanh nam châm khi đặt các cực khác tên gần nhau. D. Lực hút giữa Mặt Trời và Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 27.2 trang 72 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc? A. Lực đẩy của tay người lên cánh cửa sổ khi mở cửa. B. Lực của chân người tác dụng lên bậc thang khi đi bộ. C. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên máy bay. D. Lực của gió tác dụng lên cánh diều.

Xem lời giải

Bài 27.3 trang 72 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hai lực nào sau đây là lực không tiếp xúc? A. Lực hút của Trái Đất làm một vật rơi xuống và lực do nam châm hút một vật bằng sắt. B. Lực do mặt sàn cản trở chuyển động của một vật trượt trên nó và lực do tay người làm biến dạng quả bóng. C. Lực hút của Trái Đát làm một vật rơi xuống và lực do mặt sàn cản trở chuyển động của một vật trượt trên nó. D. Lực do tay người làm biến dạng quả bóng và lực do nam châm hút một vật bằng sắt.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 27.4 trang 73 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nêu ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Xem lời giải

Bài 27.5 trang 73 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Quan sát hình 27.1 và cho biết, quả bóng bay chịu tác dụng của những lực nào? Chỉ ra lực không tiếp xúc tác dụng lên quả bóng.

Xem lời giải

Bài 27.6 trang 73 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Giả sử quạt điện khiến tờ giấy bay. Tờ giấy chịu tác dụng của lực tiếp xúc và không tiếp xúc nào?

Xem lời giải