Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu
Bài 1.1 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Người chuyên nghiên cứu khoa học tự nhiên được gọi là

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Bài 1.2 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực vật lí là gì?

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Vật nào dưới đây là vật sống?

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Con gà đẻ trứng là thể hiện dấu hiệu nào của vật sống?

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Đặc điểm nào dưới đây là biểu hiện của sự sinh sản ở thực vật?

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 4 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Hiện tượng cây mọc hướng về phía ánh sáng khi được chiếu sáng từ một phía là đặc điểm nào của vật sống?

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 4 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết một số hoạt động của con người được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên và những hoạt động không được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên vào bảng dưới đây theo gợi ý.

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 4 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết tên các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người vào bảng dưới đây theo gợi ý.

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 5 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Viết tên lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên nghiên cứu mỗi đối tượng sau.

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 5 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Lấy ví dụ về đối tượng nghiên cứu trong các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên theo mẫu dưới đây.

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 5 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Khoa học tự nhiên có những đóng góp gì cho cuộc sống của con người?

Xem lời giải

Bài 2.1 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Các bước để đo thể tích một hòn đá

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Để lấy 2ml nước cất, nên sử dụng dụng cụ nào dưới đây là thích hợp nhất?

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Để đo thể tích chất lỏng, em dùng dụng cụ nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Nếu muốn quan sát các loại gân lá, em nên sử dụng loại kính nào? A. Kính hiển vi B. Kính râm C. Kính lúp D. Kính cận

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Kí hiệu trong hình 2.1 thể hiện điều gì?

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 6 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Việc làm nào dưới đây không được thực hiện trong phòng thực hành?

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 7 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Muốn quan sát tế bào lá cây, ta dùng dụng cụ nào?

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 7 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều

Giải biền dụng cụ đo tương ứng với từng phép đo trong bảng dưới đây.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất