Giải bài 1.2 trang 3 sách bài tập KHTN 6 - Cánh diều


Đề bài

 

Ý nào dưới đây không phải là vai trò của khoa học tự nhiên trong đời sống?

A. Mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.

B. Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

C. Bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người.

D. Định hướng tư tưởng, phát triển hệ thống chính trị.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Những vai trò của khoa học tự nhiên trong đời sống là:

- Cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết của con người.

- Mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.

- Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người.

Lời giải chi tiết

D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu